Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide, Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine bağlı kalarak